Podmínky zpracování osobních údajů se plní z administrace.